Bu program; lisans, lisansüstü, doktora sınavlarına yöneliktir.